Wat houdt hyrocultuur precies in?

Hydrocultuur

Een van de meest bekende watergeefsystemen op dit moment. De planten staan in de plantenbak in kleikorrels voor stevigheid en de watermeter geeft het water niveau in de plantenbak aan. Aan de watermolecuul worden speciaal daarvoor bestemde meststoffen toegevoegd waardoor de plant zijn benodigde voedingstoffen krijgt.

Wat houdt hydrocultuur precies in?

Hydrocultuur is de teelt van planten in water. De teelt berust op het principe dat planten voor hun groei niets anders nodig hebben dan water, lucht en voedingstoffen. De planten leven hoofdzakelijk op een nauwkeurig uitgebalanceerde voedingssubstantie die aan het water wordt toegevoegd. Als steun voor de planten (normaal gesproken aarde) wordt gebruik gemaakt van natuurlijke kleikorrel. Hierdoor gaan de wortels waterwortels vormen. In de hydrobak is een watermeter geplaatst, deze geeft exact aan hoeveel water er nog in de bak aanwezig is. Geeft de watermeter aan dat het minimum is bereikt dient water over de korrels heen gegoten tot het optimum is bereikt. Om de plant geheel tot zijn recht te laten komen wordt, krijgt de plant 4 keer per jaar voeding toegediend.

Waarom kiest u voor hydrocultuur ?

Hydrocultuur heeft vele voordelen; een aantal op een rijtje:water-geven

· Te veel of te weinig water geven hoeft niet voor te komen aangezien de watermeter exacte aangeeft hoeveel water er nog in de bak aanwezig is. Mocht de meter tot de bodem zijn gezakt vult u de plantenbak.

· Water geven hoeft u maar 1 keer per maand te doen

· Geen ziektekiemen! De gebakken kleikorrels zijn vrij van ziektekiemen, waardoor de planten geen last hebben van bodemziekten De levensduur van de planten wordt hierdoor verlengd.

· Geen verzuring van de grond. De gebakken kleikorrels veranderen niet van structuur of samenstelling, op deze wijze is een goede beluchting van de wortels altijd gegarandeerd.

· Levensverwachting van een hydroplant is hoger dan een normale aardebeplanting.

Waar kan een hydrobak staan

Bij het kiezen van een staanplaats voor de hydrobak zijn 3 factoren belangrijk, namelijk:
1. Temperatuur:
Bij een kamertemperatuur tussen 21 en 24 graden groeien hydroplanten het best. Temperaturen beneden de 15 graden worden niet aangeraden aangezien er dan wortelbeschadiging kan optreden.

2. Licht:
Is een van de belangrijkste voorwaarden van het goed gedijen van de plant; mocht er totaal geen licht aanwezig zijn kan kunstlicht een oplossing zijn.

3. Luchtvochtigheid:
Deze mag nooit te laag zijn, in Nederland is dit bijna nooit een probleem.

Hydrocultuur buiten

Nieuwe kweekontwikkelingen maken het mogelijk om het hydrosysteem ook voor buitenbeplanting toe te passen. Verrassend groen op ‘moeilijke’ plekken plaatsen zoals: daken, terrassen, balkons, etc, gaf in het verleden veelal problemen, vooral bij het onderhoud en watergeven. Bij de systemen die Veldpape levert is dit geen enkel probleem.

Welke planten zijn geschikt voor hydrocultuur?

In principe is het mogelijk om elk groeiend gewas tot hydroplant te laten uitgroeien. Door onze jarenlange samenwerking met diverse hydrokwekers kunnen wij u een ijzersterk assortiment aanbieden. In ons assortiment treft u naast vele bekende ook de exotische en grillig gevormde planten aan. Voor alle planten die Veldpape levert staat de kwaliteit buiten kijf. Tevens zal bij de keuze van een bak terdege rekening worden gehouden met de standplaats, i.v.m. licht, temperatuur en tocht. Zo zal er bij de keuze van een hydrobak onderscheid worden gemaakt tussen dominerende-, aanvullende, bodemdekkende planten.